top of page

Bøssernes historie - en kort, velskrevet fortælling

Updated: May 26, 2023


De homoseksuelles forhold i Danmark er emnet for Niels Nyegaards lille bog på 100 sider. Bogen har fået den lidt dramatiske titel ’Den store homoskandale’, fordi forfatteren tager udgangspunkt i en stor retssag fra 1906-07, hvor en række mænd blev anklaget for at have haft ’omgængelse mod naturen’, som det hed dengang. Sagen blev den store skandalesag, fordi den ikke kun omfattede mænd fra samfundets laveste klasser, men også højt respekterede bedsteborgere. En af de anklagede og dømte, tandlægen Emil Aae, skrev et par år senere en bog om sagen set fra sit synspunkt.


Homoseksualitet mellem mænd havde i flere århundreder været en forbrydelse, og hvis der var betaling indblandet, kunne politiet skride ind med retsforfølgelse ifølge straffelovstillægget fra 1905. Men udviklingen mod en mere menneskelig politik på området blev karakteristisk for resten af 1900-tallet, som forfatteren gennemgår på en fin og nuanceret måde. Udviklingen kan tydeligt spores i navnene på de foreninger, der kæmpede for ligestilling på området. Den første forening hed helt anonymt ’Forbundet af 1948’, men i 1982 blev det ændret til ’Foreningen af bøsser og lesbiske’, som i dag er kendt under den internationale betegnelse LGBT+Danmark.


Generelt forklarer forfatteren, at der gennem årene har været en stadig kamp om at fjerne diskriminationen af seksuelle minoriteter på en lang række områder, som nåede et foreløbigt højdepunkt, da Danmark i 1989 som det første land i verden vedtog at tillade registrerede partnerskaber af personer med samme køn. Men diskriminationen forsvandt ikke bare, og der er blevet kæmpet videre for at give reelle lige vilkår for alle.


Forfatteren skriver, at den dominerende fortælling er fremskridtsfortællingen – at forholdene for de seksuelle minoriteter gradvist blev bedre – men det er ikke hele historien. Der har været tilbageslag som fx under AIDS-epidemien, hvor homoseksuelle mænd i den første tid var en meget ugleset del af befolkningen. Ligeledes er der ikke bare fremskridt i dag. Det er fx tydeligt, at mange danske bruger den liberale holdning og lovgivning til at sætte skel i forhold til indvandrergrupper med andre normsæt. Og forsøgene på at skabe andre familieformer har ikke haft lette vilkår, hvor alle helst skulle være ligesom flertallet. Som Niels Nygaard skriver ”Lidt groft kan man sige, at de nye rettigheder har gjort homoseksuelle til inkluderede medborgere i det omfang, de har overtaget heteroseksuelles ideale livsform.” (s.87)


Det er en fornøjelse at læse den nuancerede og informative gennemgang af udviklingen, der støttes af fine illustrationer. Vil man vide mere, kan klikke ind på hjemmesiden for 100Danmarkshistorier, der udgives af Aarhus Universitetsforlag.


Denne serie af bøger fra Aarhus Universitetsforlag – alle på 100 sider – skrevet af førende eksperter på hvert sit område, er et godt bidrag til meget bedre dansk nonfiction om historiske emner. Hvad med at fortsætte med bøger som: ’Danmark i krig 1991-2001’ af Bo Lidegaard eller Thomas Heebøll-Holms fortælling om ’Det sidste kongemord’ i 1286?


PS. Jeg har svært ved ikke at sammenligne denne historie med forholdene i Rusland, hvor homoseksuelle og andre minoriteter bliver diskrimineret. Fænomenet er ikke nyt, og tænk engang: Ruslands største komponist Peter Tjajkovskij var homoseksuel og led meget under dette.

------------

Niels Nyegaard: Den store homo-skandale. (2021)

Comments


bottom of page