top of page

Dommedag eller en lys fremtid?


”Endnu et mesterværk fra en af mine yndlingsforfattere”, har Bill Gates udtalt om denne bog af den tidligere professor fra universitet i Manitoba Vaclav Smil (f.1943). Gennem et langt liv har Smil udgivet over 40 bøger om en række samfundsvigtige emner, og i denne bog har han opsamlet sin viden og gjort den tilgængelig for et stort publikum. Den er også blevet en international bestseller, og kan vi ikke håbe, at den er ved at blive oversat til dansk?

 

Vaclav Smil har i sin karriere været optaget af emner som energi, miljø, klima og politiske processer, og han vil gerne have, at vi forstår verden, som den er, så vi kan træffe de rigtige beslutninger. Han har lagt mærke til, at langt de fleste mennesker – især i den rige verden – er beskæftiget i servicesektoren og derfor har en meget overfladisk forståelse af de grundlæggende processer og forhold, som er afgørende for vores overlevelse her på jorden.

 

Vi skal forstå, hvad der er ved at ske med vores jordklode, så vi kan gøre det rigtige. I et godt sprog baseret på grundige videnskabelige analyser – og rigtig mange tal – forklarer han, hvad de vigtigste faktorer er, og hvorledes de har og vil påvirke forholdene her på jorden.

 

Den allervigtigste faktor for den moderne verden er ENERGI.

 

Produktionen og forbruget af energi er hovedforklaringen på, at vi i dag kan brødføde otte milliarder mennesker, og en meget stor del af disse har fået et ordentligt liv. Et liv, hvor næsten alle går mætte i seng, får en uddannelse, har adgang til lægehjælp og kan se frem til at blive over 70 år gamle.

 

Siden slutningen af 1700-tallet har vi i stadigt stigende mængder brugt fossile brændstoffer som kul, olie og gas fra undergrunden, og Smil har regnet på tallene, og de viser, at forbruget er steget ikke mindre en 1.500 gange de sidste 220 år. ”Den stigende afhængighed af fossile brændstoffer er den vigtigste faktor til at forklare den moderne civilisations fremskridt – og det er det, der ligger bag vores bekymring for forsyningen og de miljømæssige konsekvenser af forbrændingen.” Og nu kommer pointen: Fordi vi i dag er så afhængige af de fossile brændstoffer, er det fuldstændig urealistisk at forestille sig, at vi på få årtier kan erstatte dette forbrug med vedvarende energikilder. Medmindre vi ønsker en verden som før industrialiseringen.

 

På den anden side går Smil ikke ind for de simple forudsigelser: I klimadebatten er det tydeligt, at folk let falder for de enkle argumenter og forudsigelser: Enten er vi rask på vej mod katastrofen, hvor verden snart vil gå under p.g.a. miljøødelæggelser og klimakatastrofer. Eller vi er optimister, der tror, at fremtidens tekniske fremskridt ligesom tidligere vil løse problemerne, og der er derfor slet ingen grund til at male fanden på væggen. Men Smil er realist og ved, at vi ikke kan vide noget om fremtiden. Der er alt for mange komplicerede sammenhænge og ukendte faktorer.

 

Smil forklarer, at fire centrale produkter i den moderne verden som stål, cement, ammoniak (til kunstgødning) og plastik bygger på et meget stort forbrug af fossile brændstoffer. Og i landbruget er det det samme. Når amerikanske landmænd i dag kan høste enorme mængder af korn, majs og andre afgrøder med få beskæftigede, skyldes det frem for alt brugen af fossile brændstoffer til fremstilling af kunstgødning og drivkraft i landbrugsmaskiner.

 

Dommedag eller en lys fremtid for jorden? Vi ved det ikke. Men læs bogen og bliv meget klogere på den verden, som vi lever i – og som vores børn og børnebørn også gerne skulle kunne leve i.

 

(IKKE OVERSAT)

Vaclav Smil: How the World Really Works – A Scientist’s Guide to Our Past, Present and Future. 2022

Comments


bottom of page