top of page

Superfin bog om det, vi ved - og det, vi ikke ved, pseudovidenskab

Updated: May 14, 2023


Theiss Bendixen er psykolog, Ph.d., og ansat ved Aarhus Universitet. Han er en glødende tilhænger af, at vi skal være mere oplyste og forstå, hvad der er sandt og falskt. Det centrale for ham er, at videnskaben er vores bedste vej til viden om, hvordan verden er. Samtidig findes der mange misforståelser og mange former for viden, som man skal være på vagt overfor. Hans letlæste og meget velskrevne bog er delt i to dele.


Den første del er et glødende forsvar for videnskaben, der fx på 100 år har fordoblet vores levealder. Og samtidig har videnskaben gjort vores tilværelse mere bekvemmelig, sundere, fredeligere, gladere, friere og rigere. Videnskab er en metode. Ny viden opstår, når vi holder os til en metode, der sikrer, at regler for indsamling, analyse og vurdering er overholdt. Og vigtigst af alt: Ny viden er ikke hellig, men kan og skal hele tiden afprøves. Nogle gange tager videnskaben fejl, og der kommer så ny viden, som retter op på dette. Her spiller psykologien også ind, for vi mennesker har svært ved at forstå, at vi ikke altid har ret.


Anden del af bogen handler om pseudovidenskaben, og i et veloplagt sprog fortæller Theiss Bendixen om, hvorfor offentlige politiske debatter (Kap. 10), konspirationsteorier (Kap.11), alternativ medicin og helbredelsesmetoder (Kap. 12) ikke gavner ret mange ud over at gøre nogle få folk magtfulde eller rige. Pseudovidenskaben har nogle gange alt for let spil, når folk tager afstand fra kemi, for som forfatteren skriver: ”Mine bedste venner er lavet af kemi”. Eller når mange folk ikke tror på vaccination. Hvor ville vi være i dag, hvis ikke Edward Jenner i 1700-tallet havde vist vejen med opfindelsen af koppevaccinen?


Hvorfor hedder bogen: ’Skeptisk’? Jo, fordi vi skal bruge vores sunde fornuft til at finde ud af, hvordan virkeligheden er. Ikke lade os lede af intuition, mavefornemmelse eller tilfældige eksempler og historier, men bruge den viden, som videnskaben har givet os: Som Theiss Bendixen skriver i indledningen: ”videnskaben bør fylde langt mere i vores dagligdag og i vores samfundsliv, end den gør i dag. Der er for meget på højkant til, at vi kan ignorere videnskaben”.

-----------

Theis Bendixen: SKEPTISK – en hyldest til videnskaben og et opgør med pseudovidenskaben (2020)

Comments


bottom of page